UMG 104

 

 

Uygulama
 
500 MHz DSP ile tasarlanan UMG 104 çok hızlı ve güçlü bir enerji analizörüdür.
 
4 akım ve 4 gerilim girişi ve her bir kanal için 20 kHz’lik örnekleme frekansı ile sürekli izlenmesi elektriksel büyüklükleri ve harmonikler gibi (40. Dereceye kadar yönlü olarak) temel enerji kalitesi değerlerini büyük doğrulukla hesaplayabilmektedir. Bu verilere dayanarak üretim kayıpları önlenebilir, enerji maliyetlerini azaltmak için gerekli önlemler geliştirilebilir. Yapılan çalışmalar sonucu sağlanan  gelişmeler de yine UMG 104 tarafından kaydedilebilir.
 
Mevcut Bina Yönetim Sistemlerine veya PLC sistemlerine çeşitli haberleşme altyapıları sayesinde kolayca entegrasyon özelliği UMG 104 ile elde edilebilecek avantajları artırmaktadır.
 
Kullanım Alanları
 • Analog ve dijital ölçü aletlerinin yerine kullanım
 • Enerji tüketim değerlerinin toplanması ve analizi (yük profilleri)
 • Sürekli enerji kalitesi izleme
 • Maliyet Merkezi yönetimi
 • Ekipman ve proseslerin uzaktan izlenmesi ve kontrolü
 • Bina Yönetim Sistemleri veya PLC için “Sensor”
Temel Özellikleri
 • Doğruluk sınıfı 0.5 (kWh)
 • Kanal başına 20 kHz ile çok hızlı örnekleme (50 Hz sistemler için 400 örnek/çevrim)
 • 40. Dereceye kadar harmoniklerin ölçümü
 • 1. - 40. Harmonik için Fourier analizi:  ULL, ULN, I
 • P (tüketim ve gönderim)  ve Q (ind./kap.) [kW/kvar] için herbir bireysel harmoniğin genliğinin ve yönünün ölçülmesi
 • DIN ray montajı
 • Dijital IO (2 giriş, 2 çıkış)
 • Sıcaklık girişi
 • Profibus (DP / V0) (opsiyonel), Modbus RTU protokolleri
 • RS232 ve RS485 arabirimleri
 • Bütün haberleşme arayüzleri eş zamanlı olarak çalışabilir