Prophi 7

 

 

Uygulama

PFC sistemleri, endüktif reaktif güç yoluyla ve gereksiz yere aşırı yüklenmiş besleme sistemleri bundan kurtarmak ve reaktif tüketim maliyetlerini azaltmak için kullanılır. Reaktif güç denetleyicisi PFC sisteminin ana parçasıdır ve otomatik olarak kondansatör kademelerini devreye alır veya devreden çıkarır. Prophi reaktif güç kontrol rölesi konvansiyonel ve dinamik PFC sistemlerde kullanım için uygundur.  Karışık operasyon (hibrid anahtarlama) da mümkündür.

Çalışma ilkesi

Tek fazlı ve 3 fazlı ölçüm yöntemi ile güç faktörü hesaplanabilmektedir. Tek fazlı elektronik ölçüm sistemi akım ve gerilim ölçümünden şebekenin aktif ve reaktif akım oranlarını alır. Bir fazdan akım ve diğer iki fazdan gerilimi kullanarak ayarlanan hedef güç faktörüne ulaşmak için gerekli reaktif gücü hesaplar. Herhangi bir değişiklik olması durumunda kondansatör kademleri ya devreye alınır ya da devreden çıkarılır. Hedeflenen güç faktörüne ulaşmak için minimum anahtarlama olayı yapılır. Böylece anahtarlama optimize edilmiş olur. Transistor çıkışları ile hızlı reaktif güç değişimlerine cevap verilebilmektedir.

Özellikler

 • 15 adet programlanabilir röle çıkışı
 • Hibrit sistemler için 12 adet transistor ve 12 röle çıkışı
 • U, I, f, Q, P, S, cos-phi, tek akım ve gerilim harmoniklerinin (1-19) gösterimi
 • İndirekt ölçülen kondansatör akımlarının gösterimi
 • Kondansatör kademesi başına anahtarlama çevrimlerinin gösterim
 • 15ms içinde sıfır gerilim başlangıcı
 • Her bir kademe için sınırlandırma derecesi % olarak %0-%20 arasında programlanabilir.
 • Kondansatör güçleri ayrı ayrı programlanabilir
 • Fan kontrolü için sıcaklık sensörü
 • Aşırı sıcaklık kapatması programlanabilir
 • Harici yarıiletkenlerin kontrolü (saniyede max. 50 anahtarlama)
 • .../1A ve ...5/A için akım trafo giriş
 • Otomatik veya manuel yapılandırma
 • Şifre koruması
 • Harici değiştirilebilen hedef cos-phi
 • Programlanabilir alarm çıkışı
 • RS485 haberleşme arayüzü (Modbus RTU, Modbus ASCII, Slave-Master mode)
 • Hata mesajları için hafıza
 • Min ve max değerlerin kaydı
 • Kontakların anahtarlama sayısı kaydı
 • Programlanabilir Alarm Çıkışı
 • Düşük/Aşırı gerilim
 • Düşük/Aşırı kompanzasyon
 • Düşük/Aşırı akım
 • Harmonik eşik değeri
 • Aktif güç
 • Aşırı sıcaklık
 • Anahtarlama periyodu
 • Modbus hatası